შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-624-7 - 1957 წელი


10 დეკემბერი.
1. მარაკოვსკი - 9 საათზე. 9 საათზე.
2. ფოტოსურათები მწერალთა კავშირში. ჭილაია, ირ. ქავჟარაძე.
3. ფოსტაში - ტელეფონი გაიყვანეს? 3-47-31. 9 ან 86/90 Плеханова.
4. З. Востока-ში ჰონორარი?? ჰმ. ჰმ. რაშია საქმე?
5. სახელგამში ელიზბარ უბილავა - და... ბუჰღალტერიაში.
6. მეორეს გვარი?
7. აკადემიაში - ჯენეტოს წერილით. ითარგმნოს?? უნდა. ამიტომ ამეღამ კარგად გადათვალიერდეს.
8. ჯენეტო ჭანტურიას გაგება.
9. აკადემიაში - I ტომის ისტორია.
10. საჯარო წიგნთსაცავში - მზადაა თუ არა წიგნი? (მანქანაზე) მბეჭდავი ქალი. უნდა შედარდეს... იმავე წიგნთან. ამიტომ ჯერ წამოღება არ ღირს.
11. იქნება თუ არა ცნობა პრესაში - ლენინურ პრემიაზე წარდგენის შესახებ? როდის?
12. როდის? არაფრის აღარა რცხვენიათ!
13. როდის გაიგზავნება წიგნი მოსკოვს?
14. უნდა ვემზადოთ! სხვა გზა არაა!!!
15. შკაფი - მასსაჩუზეტში? შკაფი!!! ისე არ ივარგებს! შკაფია საჭირო!
16. ნოდარს მიეცა მისამართი.
17. აკადემიაში: იმუშავებს დიმიტრი ბენაშვილი.
18. თარგმნილია ჩინეთი და სხვ.
19. საჭიროა ახალი წლის ლექსები (ეხლავე).
20. აკადემიაში ხუთშაბათს კრებაა (გ. წერეთელი). ჰმ. ჰმ. ჰმ.

ჯენნეტო. ჯანეტო.
Поэты Грузии.
3-84-20 - იროდიონ ქავჟარაძე.