შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-611-6 - 1957 წელი


და. ა რა რა ა ა ა ა
და

რა
რა
რა


რა
რა.

დიდს გალაკტიონს - აკტიონს. კტიონს.
იდიდე - идите.
[დიდება, დიდება, დიდება].
შეენ, ჩვენს შორის.
1. დარიირა, ბარაარა.
გალაკტიონს დიდება.

*
1. გვაქვს ექვსი სტენდი.
2. VIII ტომი. განაწილდება ექვს სტენდზე.
3. გაშუქება ყველა ტომების.
4. წიგნის პალატას ეთხოვოს მოაწოდოს გამოფენას ყველა წიგნები. მალე გამოიც.
5. საჭიროა წიგნზე და...
6. კედლის გაზეთი.