შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-586-12 - 1957 წელი


განცხადება შესახებ ჩემი ერთტომეულის გამოცემისა გადაეცა სახელმწიფო გამომცემლობის დირექტორს 1957 წლის 12 ნოემბერს.