შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-392 - 1957 წელი


ერთტომეულისათვის შენიშვნები.

პოემა „მშვიდობის წიგნი“
1. მე-18 სტრ. - 7-ე ტ.-ში მეორე სტრიქონი: „სამი ლანდებად“ - ვინ სამი? ალბად, მეთევზენი.
2. მე-52 ტაეპიდან რიცხვი არეულია - გადასულია 63 პირდაპირ ორთავე ეგზემპლიარში.
3. ამავე ტაეპის დასასრული - ფურც. 13 გადადის მეთექვსმეტეში და მიდის შემდეგ ორთავე ეგზემპლიარში ერთნაირად.