შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-661-7 - 3 ივლისი, 1954 წელი


     გალაკტიონ ტაბიძე - საქართველოს სახალხო პოეტი.

                                            სიტყვა წარმოთქმული მთავრობის სასახლეში
                        3 ივლისს, 1954 წ. საქართველოს საბჭოთა მწერლობის IV პლენუმზე

 

     ამხანაგებო!
     მე მინდა, გესაუბროთ იმ ძალზე დავიწყებულ საგანზე, რომელსაც სა­ხე­ლად ჰქვია ლიტერატურული სინდისი. ამ თითქმის ნახევარი საუკუნის გან­მავ­ლობაში, თქვენ კარგად იცით, რომ ჩემმიერ დაწერილია არა ასი, არა ორასი, არა ათასი, არამედ შვიდი ათასი ლექსი და პოემა. ჩემმიერ სიყრმითვე არ­ჩეუ­ლი გზა თავიდანვე მხარდაჭერას პოულობდა ისეთი ტიტანების მხრით, რო­გორ­ნიც იყვნენ ილია ჭავჭავაძე და აკაკი წერეთელი. მთელი ძველი გვარდია, მა­თი სახით, ჩემს მხარეზე დადგა შემდეგში. ამ ოცი წლის წინად მე მომენიჭა სა­ა­მაყო სახელწოდება საქართველოს სახალხო პოეტისა. მე მამხნევებდა და მამ­ხ­ნევებს [ტრადიციული] ლიტერატურული სინდისის ასეთი მკაფიო გა­მოვ­ლი­ნება.
                            სუფთა სინდისი სისპეტაკე
                                                  და სიმკვეთრეა.
                            სინიდისისთვის ცა ლურჯია,
                                                  თოვლი თეთრია.
                            უხსენებლობას სურდა, ბნელში
                                                  რომ ჩაეთრია
                            ყველა მებრძოლნი, რომელნიც კი
                                                   ჩვენ შეგვხვედრია:
                            ძმებო მწერლებო! მრავალ-ათას
                                                   კილომეტრიან
                            გზით მშენებელნი ჩვენ სიმღერებს
                                                   გულწრფელს გვვედრიან.
                            როს მივაწოდებთ - ეს ახარებსთ
                                                   და არ გვყვედრიან,
                            ის მკითხველები, რომლებიც კი
                                                   ჩვენ შეგვხვედრია!
                             გავხედავ ხშირად ჩვენს ცხოვრებას
                                                   ლიტერატურულს,
                             ვინ არა ხედავს ამ შეცდომებს
                                                   და გზას გამურულს?
                             გარს ჭაობისას აყენებენ
                                                   ბურუსს და ბურულს
                             ხელის შემშლელნი! ისინი სად
                                                   არ შეგვხვედრიან.
                             შეხედეთ: აი, შვიდი ტომი,
                                                   ჩემი ტომები!
                             რაოდენ გრძნობით, სიყვარულით,
                                                   რა მონდომებით
                             იტაცებდენ მათ ბრძოლებით და
                                                   დიდი ომებით
                             პატრიოტები, რომლებიც კი
                                                   მე შემხვედრია!
                             წინ-წინ მიიწევს უწმინდესი
                                                   შემოქმედება.
                             არსებობს ხალხის მხარდაჭერა,
                                                   თავგამოდება!
                            იგი გვამხნევებს. ის გზას აქცევს
                                                   დაფნის ტოტებად,
                             ეს მხარდაჭერა, აბა, მე სად
                                                   არ შემხვედრია.
                             ძმებო მწერლებო! მრავალ-ათას
                                                   კილომეტრიან
                             გზით მშენებელნი თუ სიმღერას
                                                   გულწრფელს გვვედრიან,
                             მივხედოთ სინდისს! ძირს ყოველი
                                                   უხსენებლობა!
                              გზა სუფთა სინდისს! ძირს სიბნელე,
                                                   რაც შეგვხვედრია!

                                                                                                                                                          1954, 3 ივლისი