შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-625-6 - 1954 წელი


სურამის ციხე - არის (ნაპოვნია). მესხეთ-ჯავახეთი.
67, 72, აკლია 87.
92, 93, 94, 95, 96, 97 - აკლია ცხრა ლექსი. ნაპოვნია.
მთელი წიგნის IX ტომის 7.137 სტრიქონი!

*
ა. ჭეიშვილის
[თანამედროვე]
„პროზა“-ს -
თუ გამოვაკლებთ
„ოზა“-ს,
დარჩება მხოლოდ
„პრუ“ – და -
[მას] „პრ“-ს წუნიც ახლავს
მუდამ.
თუ [მივუმატებთ] შევუერთებთ
„პრ“-ს წუნს -
მივიღებთ... [ერთგვარ] პრუწუნ-
პრუწუნს.