შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-625-3 - 1954 წელი


თანამედროვე ქართული პროზის შესახებ
ჩვენს ჩამორჩენილ პროზას
თუ გამოვაკლებთ „ოზას“-ს -
დარჩება მხოლოდ პრ და -
წუნიც მივურთოთ უნდა.
თუ მივუმატებთ პრ-ს წუნს,
მივიღებთ მართლაც პრუწუნს.
N. N.
1954, ივლისი