შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-604-12 - 1954 წელი


მწერალთა ყრილობა:
პირველი ადგილი - 192. მოსკოვი; მეორე - 65. უკრაინა; მესამე - 50. ლენინგრადი; მეოთხე - 48. საქართველო; მეხუთე - 33. სომხეთი; მეექვსე - 27. აზერბეიჯანი; მეშვიდე - 23. ბელორუსია; მერვე - 23. ყაზახეთი; მეცხრე - 16. უზბეკეთი; მეათე - 14. ლატვია; მეთერთმეტე - 11. ლიტვა. მეთორმეტე - 8. თურქმენეთი; მეცამეტე - 8. ყირგიზეთი; მეთოთხმეტე - 8. ესტონეთი; მეთხუთმეტე - 7. ტაჯიკეთი; მეთექვსმეტე - 7. მოლდავეთი.

*
Главное в нас – [это наша страна советов] и это ничем не заслонится советская воля, советское знамя, советское солнце.
В. Маяковский