შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-585-3 - 1954 წლის შემდეგ


Товарищи,
Мылом и водой
Мойте руки
Перед едой.

*
Увидев недостатки -
Про себя не таи,
Недостатки товарища
Недостатки твои.

*
О Эве лились,
Стихи, поэмы.
Объединились
и шли по Э мы.

წყნეთის სახლი. სოხუმის სახლი.

*
წიგნები დასამზადებელია:
1. სრული ერთტომეული, რომელიც წარედგინება სახელგამს. განცხადებასთან ერთად.
2. დახმარება აკადემიას - აკადემიური გამოცემისათვის (უკვე არის დადგენილება). რაა საჭირო?
ყველა ხელნაწერის გადახედვა.
მასალების დალაგება ქრონოლოგიურად.
ამჟამად საჭიროა: 1908–1917 მასალები (მასალები პირველი ტომისთვის. აქ გამოგვადგება: 1. ქუთაისში გამოცემული წიგნი, 2. პირველი ტომი‚ გამოცემული სახელგამის მიერ, 3. რჩეული, გამოცემული 1927 წ., 4. რჩეული, გამოცემული 1944 წ., 5. რჩეული, გამოცემული 1954.
უნდა გადაიხედოს ყველა ტომები.
V‚ VI‚ VII და VIII ტ.ტ.
3. „Заря Востока“ - რუსული ტექსტების ხელახალი მასალები.
54 стр., 108 стр., 100 стр. 70.000.

პომები ცალკე.
1. სახელგამში. 2. მწერალთა კავშირში. 3. აკადემიაში. 4. ოფიცერთა სახლში.

*
არასდროს ის არ იქნება, რომა
წარხდეს პოეტის ჯაფა და შრომა.
უნდა ამაღლდეს იმისი წიგნი.
უნდა იმხნეოს პოეტის ომმა.