შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-565-1 - 1954 წელი


გ. ტაბიძე.
გადაეცა მნათობს 15 ნოემბერს.
XXXVII წლის საბრძოლო გზა. 1954.