შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-560-4 - 1954 წელი


Эдгару Гиндину на память от автора.
1954 г., 12 февраля