შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-544-2 - 1954 წელი


1. ს. კინწურაშვილი - ჟურნალი „საბჭოთა ხელოვნება“ (სურათების: კ. სანაძის „გალაკტიონ ტაბიძისა“ და კ. ხუციშვილის „ნატიურმორტის“ - ერთმანეთის გვერდით მოთავსება მხატვრულად შეუსაბამოა. რეპროდუქციები ბევრი და ერთად დახვავებულია („კომუნისტი“, №268, პარასკ., 12 ნოემბერი, 1954 წ.).
2. ჟურული, ნიშნიანიძე, ძნელაძე. ლექსები ჩემის მიბაძვით. ბესო ჟღენტი „ლიტერატურული პოლემიკის კულტურისათვის“ (ლიტ. გაზეთი, №46, 12 ნოემბერი. 1954 წ.).
3. ბენედიქტე ჩიქობავა. წერილი მოსეს. ავტოგრაფი.
4. გ. ტაბიძე „ცხრა სტრიქონში 10 შეცდომა“ - ავტოგრაფი.
5. გ. ტაბიძე „შენ ჯვარს იწერდი იმ ღამეს მერი“ (სამი ვარიანტი).
6. სამი ფოტოსურათი - გადაღებული ბათუმში. 1953 წ.
7. სია გაზეთებისა, რომელიც გადაეცა ბენოს. 12 ნოემბერი, 1954 წ.
8. ცნობა ოპერის სეზონის გახსნის შესახებ (კომუნისტი, 13 ნოემბ., 1954 წ.).
9. დასაწყისი აფიშის ტექსტისა.