შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-600-3 - 1949 წელი


                                                ვისიც ენა
                                                        ჭარტალია,
                                               მისი საქმეც
                                                        მართალია!

     ასე ჩაილაპარაკა კირით მოსვრილმა მღებარმა, როცა რადიოში შესწყდა დი¬ქ¬¬ტორის ხანგრძლივი ლაპარაკი.
                                                                                                                                                                              გ. ტაბიძე
                                                                                                                                                                                18. II. 49