შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-610-5 - 1949 წელი


Шота Руставели. Витязь в тигровой шкуре. Перевод с грузинского. N. N. Москва. Гослитиздат. 1949.

ფაცაფუცის ხალხია ეს კრიტიკოსები - სულ რევენ ყველაფერს: ჰგონიათ კი, აკეთებენ საქმეს.

შერვაშიძე - Мы поэты Грузии, Спасский - თასი, Олендер, და სხვ.
პეტერბურგი.
663 стихотворении.
Партнер.