შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-575-12 - 1949 წელი


1. [არა ნაკლებ] 15.000 სტრიქონისა (ვინაიდან ვერ დაიტევს).
2. ნუ აჩქარდება.
3. გამოვიდა VI ტომი (ახალი ლექსებით). მზადდება VII.
4. როგორი გამოვიდა ბალმონტის თარგმანები.
36-03 - სონია.