შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-575-3 - 1949 წლის შემდეგ


1. რკინის გზის ლიანდაგის გასწვრივ ვაკით.
2. „მხატვრული ლიტერატურის აღმზრდელობითი მნიშვნელობა“ (რ. ქ.).
3. გლურჯიძე გრიგოლ ლევანის ძე (დაჯ. ლენინის ორდენით) - ბერშუეთის საშუალო სკოლის მასწავლებელი.
4. გარეშე მაყურებლის როლში.
5. „რა ვუწოდოთ ამას“ (ლიტერატურული მასალა დაბეჭდილი იყო „სტალინელში“ 1945 წ. და მცირე ცვლილებით იგი დაბეჭდა 1949 წ. „სახალხო განათლებაში“. ნარკვევის ავტორ ვ. ბაიაძეს - დაედო სათანადო სასჯელი.