შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-563-5 - 1949 წელი


1949 წ.
35 თ. მაისიდან.
1. „რა კი მძლავრობს ხალხის ხმა“. 2. „გალაკტიონი, როგორც ახალი ეპოქის დამამკვიდრებელი ქართულ მწერლობაში“. 3. ცოცხალი.
8 მაისს, დღით.
გაზეთი, ჟურნალი, [ლექსები] ჟურნალი.
მწერლები უნდა დაესწრონ. მწერლები და სხვები.

ტაბიძის ცხოვრება.
ტაბიძე - ოქტომბრის რევოლიუცია.
პატრიოტიზმი გ. ტ. შემოქმედებაში.
გ. ტაბიძე და თანამედროვეობა.
გ. ტაბიძე, როგორც საბავშო მწერალი.
გ. ტაბიძე როგორც ახალი ეპოქის დამამკ. ქართულ მწერლობაში.
თოდუა (მშენებელი). „ახალგ. კომ.“