შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-548-6 - 1949 წელი


8 დეკემბერი.
დღეს:
1. წიგნთასაცავში: ამოწერა იმ სამი თუ ოთხი ლექსის. პირველი ენკენისთვე, ფერფლი გრძნობათა.
2. ჩასვლა სტამბაში, საამკინძაო განყოფილებაში.
3. სანდრო ეულმა მითხრა: „გამომიარეო“ (ჰჭირია წიგნი).
4. ანტინიკოტინი (?).
5. წიგნი გონორეის შესახებ.
6. წამლები.
7. სურსათ-სანოვაგე.
8. უნივერსიტეტში.
სახელგამში: ვისა აქვს კლიშე წიგნისა? დავითრიოთ. ისიცა და VI ტომიც. ჩიქოვანს საქდეს არ აქვენ?!
აფთიაქში: კალცექსი, ანტინიკოტინი. უნდა გაისინჯოს, თუ ისეთი არ...
პირველად - ცეკაში. წიგნი, ანტოლოგიები, სხვა კრებულები.
მეორედ - აკადემიაში. რუსთაველის სახელობის ინსტიტუტში წრის ჩამოყალიბება.
შაბათი?
„ახალი კადრები“.