შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-468-11 - 1949 წელი


Заказное.
Гор. Гори. Редакция газ. „Сталинели“. Редактору тов. А. Зурабашвили.
Тбилиси. ул. Марджанишвили д. №4. Галактион Табидзе.

წერილი და ლექსი სტალინზე გაეგზავნა 12 დეკემბერს, 1949 წ. წერილში მადლობას ვწერ გაზეთის უკლებლივ გზავნისთვის.