შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-468-10 - 1949 წელი


ახალ-ახალ მიღწევათა სიახლე
1. წერილი და ტელეგრამა გორს.
2. გიორგი კრეიტანი.
3. როგორაა ზარიაში და წიგნში.
4. როგორაა წიგნის საქმე.
5. გადარიცხვის საქმე.
6. მოინახოს ნააგო ზორიანის წერილი „Лит.“?
7. 2 საათზე პიონერთა [კლუბ.] სასახლეში.
8. ტელეგრამა ჩოგოვაძეს.

*
1. „ეგ არის და გორის ციხე“. 2. „ლენინისა და სტალინის გზით“. 3. თუ ადამიანს გეტყვიან.

*
Гори. Редакция „Сталинели“. Зурабашвили.  
Cтихотворение сегодня выслал заказным.
Галактион