შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-631-5 - 1945 წლის შემდეგ


1921 წ.

დეკემბერში მწერალთა წრეებში ჰკითხულობს წერილს: პოეზია უპირ­ვე­ლეს ყოვ­ლისა.

1922.

22 - „საჭიროა გალაკტიონ  ტაბიძის ჟურნალი“.

1928.

„ეპოქის“ ბეჭდვა.
10 წელი - 1938 წ.; 15 წელი - 1933 წ.; 20 წელი - 1928 წ.; 25 წელი - 1925 წ.; 30 წელი - 1918 წ.; 35 წელი - 1908 წ.

1917-1945.

დროშები ხალხის.
თავისუფლების მღელვარე ტალღის,
სიმართლისათვის [ფრიალებს მაღლა] მარად ფრიალებს
დროშები ხალხის,  დროშები ხალხის.

მასალები:

1923 წ. - საიუბილეო კომიტეტის მოწოდება.
1923 წ. - „მეთაური ჟურნალისა „გ. ტ... ჟურნალი“.
1943 წ. - "კორნელი კეკელიძის სიტყვა".
1945 წ. - ბესო ჟღენტის.
1919 წ. - ჟურნ. თბილისის წერილი.
1928 წ. - გადატეხის წლები.

                                                                                  *
ერთი ფუთი ლობიო და ერთი ფუთი...
6 გვერდიანი.
უცდიან საბაბს, უცდიან საბაბს.

                                                                                  *
1. 12 საათისთვის ტექსტებს ზარიასი.
2. 12. აფიშები. მასწავლებელთა სახლში.
3. გამოტანა - 6 ვარდის ნაწერების.
4. კრების გამხსნელი.
5. მწერლების გარშემოკრება.

30. I. დ. კუპრაძე. II. გალაკტიონ ტაბიძე.
ანდრო თევზაძე. ნონეშვილი. კუპრაძე.
ორი. ორი-სამი.

კინო:

1. 1938 წ. გალაკტიონ. 2. სანაგიტწრის თეატრში გ. ტაბიძე. 3. 9 მაისის - მწე­რალთა. 4. შოვში საღამო. 5. „ოკტომბრის სხივებში“.

                                                                                                     I

1. შესავალი. 2. მოხსენება. 3. სიტყვები, ლექსები, მისალმებები. 4. ბოლოს - გ. ტაბიძე.

                                                                                                    II

კონცერტი: 1. პიერ კობახიძე, 2. თამარა ჭავჭავაძე, 3. ვერიკო ანჯაფარიძე, 4. ნო­დარ ჩხეიძე, 5. მედეა ჩახავა, 6. სოხაძის ქალი, 7. ყვარელაშვილი.

                                                                                                    III

1. სოხაძე, 2. ყვარელაშვილი, 3. ამირანაშვილი, 4. ხარაძე.