შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-168 - 1945 წელი


…В. 2 აგვისტოსი.
ვარლამისთვის წიგნი, დონდუასთვის.
3-79-76 - შალვა ბუაჩიძე.
პლეხანოვის სახ. კლუბი. ილო გომიაშვილი. 3 ლექსი.
3-57-97 - ფილარმონია.

*
- მოსე ხონელს ბევრი სასაცილო რამ აქვს ჯორის შესახებო, ამბობს გიორგი ნიორაძე... გაჩერდაო ერთი მხატვარი იმ ადგილას, სადაც მჭედლების ქუჩაა და ადგილიდან ფეხი არ მოიცვალა, გამობრუნდა.
- სვანეთში მივდიოდიო... ცხენით... ცხენმა თავისით გადუხვია შარაგზიდან და ვერას გზით ვეღარ გამოვაბრუნე. თურმე მოშორებით ბილიკიდან მჟავე წყალი ეგულებოდა. დალია, გამობრუნდა და დაადგა შარაგზას. მე [აინუნშიაც] არაფრად აღარ ჩამაგდო.

*
„Критика и недоброжелательство по профессии мне кажутся родственными“.
Ф. Шаляпин

ვინ გაგიბედავს უარს?.. ვინაა ის ასთავიანი?
35 лист.
ალექსანდრე ჭყონია. ქრესტომატია. მწ. კავშ. (ბევრი მასალააო ზღვაზე).

- ლეღვის ცოდვა: ტუჩის დახეთქვა რომ იცის, აწერენ ადამ და ევას ცოდვას.

- რა ღირს წიწაკა?
- გურული კაცის საჭმელია! (კაცი).
- ვჩორთავ ფეხსაცმელს (მოჩორთილი - მოქცეული) (ქალი).
- ისეთ ადგილას ნუ დაჯდები, სადაც მალე აგაყენებენო (მწერალთა კავშირი).

ჟორესის ქუჩა. ნოტარიუსი - ჟორესის ქ. №35.
Выше улицы Клары Цеткиной. Отсюда на правой стороне.

„პატატვრანი“ რად მინდია. მოიტა დიდი ჭიქეი (მივიყვანეთ, ბავშვივით გადავსვით სახლში).
„პეტეტვრანიც“ იციანო.
- ცხვირი ისემე ჰქონდა.
- ეს გოგუაა?
- რა მეგოგუება!

*
მთაო, გადმიშვი, გადმიშვი, რა ნისლი მოგიხვევია.
ზღვაო გადმიშვი, გამატარე. ზღვაო ნუ ღელავხარ, ნ.

*
„ჩემს მცირე ნავს რად არხევ,
ზვირთო წუთისოფლისავ“.

*
კუმისის მთაზე გადმოდგა -
გამიშვი, ზღვაო...

ჭაში ჩავარდნილი კაცის ირონია.
(რუსთაველი).
ღვთაებრივი ირონია.

უნდა მოვაწყო ახალი ლექსების კითხვა: „ზღვის მოტივები“-დან.

- გიორგი, ა, გიორგი, გამაიხედე, როგორა აყუდებულხარ ფოთის „მაიაკივით“.

რატომღაც არ უყვარდათ ჩვენში ზღვაო.
სიღარიბე საზღვაოსნო ტერმინოლოგიისა:
ნავის - ლატინურად. ხალბანდი - ბერძნულად.
ზღვა არ ეთვისებაო ჩვენს ბუნებას.

* * *
აღმოსავლეთით შენა ხარ, დასავლეთით მე საწყალი,
[სხვადასხვა გვაქვს ენა, რჯული, სამკალი
                                                 და მთა-წყალი!
ჩვენში დიდი საზღვარია
                                                ენა, რჯული, მიწა-წყალი]
აღმოსავლეთით შენა ხარ, დასავლეთით - მე საწყალი,
                                                მესსა - მწყრალი.

ე. ი. ახალი სიტყვა მესაწყავი. მესაწყავი.
საცერის მსგავსი.
ცხავი - редкое сито.
წყავი - წითელი, ტყეში საშ.

Моряк
Плавал и бегал ловко,
Весел и быстроног,
Белоголовый Вовка
Маленький паренек.
Разные в мире страны,
Разные к ним пути
Он на моря-океаны
В детстве хотел уйти.
Левым ли, правым галсом –
Только-б водить суда,
Чтоб пионерский галстук
Как флаг, отражала вода.
Смеялись над ним Ребята:
"Подумаешь, Маггелан!"
А Вовка – Он верил свято,
Что ждет его океан…

* * *
Десант на вражеский берег
Ночью и наугад –
Открытия всех Америк
Он тяжелей сто крат.
До крымской земли от Ташкента
Будто подать рукой,
Но все пути в океане
Короче дороги такой.
Все ли готово, проверьте,
Крепче, матрос, держись.
Приказ – не сдаваться смерти,
Приказано выиграть жизнь.
Страшно? – ты спросишь. – Страшно.
Выдержишь? – ты спросишь. – Да.
Бой впереди рукопашный.
Плещется стынь – вода.
Наперекор погоде
Ушли корабли в туман.
Вовка в ночном походе
Не Вовка, а Магеллан.
Не ждет он спокойного порта,
Для своего корабля,
Встает из-за правого борта
Огненная земля.
Пусть она огненной будет –
Наши на ней следы,
Огонь побеждают люди,
Возникшие из воды.
Я. Сашин

1945, июль 24, Вторник, №31 (2856).
Пионерская Правда.

*
„ეეჰ! ის დრო იყო, თორემ ეხლა არც საღამო ვარგა და არც პურმარილიო“.

უმწეოდ. გამოუმზეოთ. გამომოუმზეოდ.
[უბინაოდ.] დავაბინავოთ. მიჰკივიან.

* * *
[ყვითელ ფოთლების სამოსელში,
გამოხვეული...
შემოდგომის დღე ჩრდილებშია -
მიდის უმწეოდ].

* * *
[შემოდგომის [ცათ] ცის [ჰორიზონტი] [თოლიები] ფრინველები
ზღვაზე [მიკივება] ჰკივიან] ზღვაზე ჰკივიან ფრინველები,
[გამახსენდები - შორ მოგონებად]
უცხოდ, უმწეოდ...
რაც ცა უმზეოდ, დედამიწაც
დღეს იგივეა.
გემიც უღვინოდ იგივეა,
რაც დღე უმზეოდ.

*
უღვინოდ.
[დღე] სუფრა უღვინოდ იგივეა - რაც დღე უმზეოდ.
რაც დღე უმზეოდ - იგივე დღე უღვინოოდ.
რაც დღე უმზეოდ - უღვინოდაც დღე იგივეა.

*
რა [საუცხოვო] დიდებული, ძველებური აივანია,
[სად] აქ შეგვიძლია [მწუხარება] მოგონება დავაბინავოთ.
ბევრი კარგი დრო ამ ბაქანზე გვიტარებია,
რაც დღე უმზეოდ, იგივეა გემი უღვინოდ.

*
VII. Ars. მზადაა:

ნუ გენანება ხმის გამეტება
როდესაც ცეცხლი გულზე გედება:
და [ღმერთი] ზეცა გულში არ იხედება.
[გამოსავალი უნდა მისცე ხმას]
იმ დროს სიმუნჯე ნუ [გებედება] დაგედება,
ნუ გენანება ხმის გამეტება.

[მუნ როსმე]
[თორე ნაღველი მწარე ჩადგება,
შუქი მფარავი არ დაგადგება].

ბაღში ქედმაღლად გაივლი როსმეს,
[როს] და გასაჭირში შეხედავ მოძმეს.
შენი იმ ცეცხლში ჩავარდნის მოწმეს,
ნუ გენანება ხმის გამეტება.

და თუ იმღერებ, [როგორც] ვითარც შე[გ]ჰფერის
სულ სხვა ხმის მქონე მგოსანთა მეფეს,
ქვა წისქვილისა გინდ ყელზე გებეს,
ნუ გენანება ხმის გამეტება.

*
მომხსენებელი - ბ. ჟღენტი 1/2 საათი.

(VII) Ars. მზადაა:

[ლადო გუდიაშვილს]
* * *
[დაუვიწყარი აფერადება
უუნაზესი ნიამორების.]
ყრმობის ხნის შენის ხმა, თავდადება -
ხმები შეხვედრის და განშორების...
დაუვიწყარი აფერადება -
უუნაზესი ნიამორების.
მთებში სალამურს უკრავდა მწყესი.
ისიც უბრალო და უნაზესი.
აი, ოცნება, [ვერ] აი, მიზეზი
ვერ შემძლებელი განმეორების.

მთავლიტს
[მიმართვა]
გთხოვთ, მოგვცეთ ნებართვა, დავბეჭდოთ (სტამბის ხ.) გალაკტიონ ტაბიძის სურათი 2000 ცალი.

საღამოები.

*
აგვისტო. 1945.
Продовольственная карточка. Жиры, мясо-рыба, крупа-макар., сахар.
№1 - Масло раст. 1 (один) кил. №2 - Жиры животные 2 (два) кил. №3 - Мясо 1 к. №4 - Яйца 20 шт. №5 - мясо кил. №6 - консерв 4 бан. №7 - Мясо 1 к. №8 - мясо 1 к. №9 - Колбаса 2 кило. №10 - консерв. р. 3 бан. №11 - Сыр 3 кило. №12 - Рыба 1 к. №13 - Сельд. 2 к. №14 - Сахар 2 к. №15 - Мука 4 к. №16 - печенье 2 к. №17 - Макароны 1 кил. №18 - Рис 2 кило. №19 - Мыло хоз. 2 кус. №20 - Мыло туалет. 2 кус. №21 - Булоч. изд. 2 кило. №22 - Чай 190 гр. №23 - Хлеб 1 кил. №24 - Хлеб 1 кил. №25 - Хлеб 1 кил. №26 - Картоф. 25 кило. №27- [Хлеб] Саб за 1 к. №28 - Овощи. №29 - Папиросы 500 ш. или таб. 300 г.
Безымянных талонов 10.

*
- Как поживаете Николай Михайлович?
- Я Вам тайком скажу: пока в Грузии есть вино – великолепно себя чувствую.

*
გარდაიცვალა სერგია ერისთავი. დაასაფლავეს ვაკეზე გუშინ (24 იანვ., 1946). არაფერი თურმე არ სტკივოდა. საუბრობდა და უეცრად დაეცა. დასაფლავებას დიდძალი ხალხი დაესწრო: პროფესორები, ექიმები, სამხედრო პირები (გენერლები და სხვ.), მილიციის უფროსები. შალვა დადიანმა სიტყვა თქვა.
აი, რას ამბობენ შალვაზე: დაიწყო თურმე კარგად, მაგრამ უცებ შეამჩნია, რომ სერგიამ კუბოში ულვაშები გააცმაცუნა.
შალვა დაიბნა, გაჩერდა.
დაიბნა საშინლად.
ამ დროს სერგიამ გამოსძახა კუბოდან:
- არ დამებნე, შალვა, არსად დამებნე. მე მალე აქ გამოვივლი და "მედვედში" ერთად წავიდეთო, ღვინო დავლიოთო.
შალვამ რომ ღვინო გაიგონა, გასწორდა და საუცხოვოდ განაგრძო.

*
На заем военный
           Подпишитесь дружно.
В срок доставим фронту
          Грозное оружье.
(Плакат)

*
3-18-44 - სტამბა. სახ. ორჯონიკიძის. 50 აფიშა.
3-37-65 - ნაძალადევის კლუბი.
ლიტოგრაფიაში - 62 ფ., სტამბაში - 32 X 8 = 256.
3-54-90 - ნინა კლდ.
მელიტონ თევდორაძე - 0-4-46.

*
- ბენზინი სად არის?
- ბენზინი კი არა, აქ თვალები რომ შაინახო, იმას წაიღებენ.