შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-635-6 - 1941 წელი


 1. შავულვაშა რაში... 2. ალიომ უთხრა ილიოს. 3. გაძარცვის ამბავი. 4. აი რა მზის სიზმარია. 5. „კრიტიკოს“. 6. „მე მოგიკვდეთ თუ არ ვჯობდე“. 7. მოსე თო­იძის სამოვარი. 8. დაბმული ჭინკა. 9. გაქურდვის საკითხი. 10. ქუთათელის შე­სახებ. 11. ქორქიას შესახებ. 12. სიმონ წეველის შესახებ. 13. კრიტიკოსების შე­­სახებ. 14. მიაკოვსკი.

მოსე თოიძის სამოვარი.
ირმის - მეწამულ-ყირმიზს.

გვიდო. ფრანჩესკა. ანტონიო. ლუიჯი. არმანდო. ვიტტორიო.
შავ-ულვაშა რაში ძერად იჯდა შვაში.

განშორება-დამშვიდობება - 116. სამშობლო - 72. მე ისევ იგი - 32. ციხე არაგ­ვზე - 124. ილიას სიმღერა - 80. შესავალი - 100. ქუჩებზე ღამე - 40. ხელთ აყვანილი - 112. ქიტესა - 138.

[იდეა] რევოლიუციონურ რომანტიზმს მავნებლობა მოაქვს მაშინ, როდე­საც რო­მანტიკოსი [ბრმად დარწ.] თვალდახუჭული მღერის, [ხოლო] და იგი ვერ ხედავს, თუ სხვები თვალებდაპრაწული, როგორც ქურდავენ სოციალის­ტურ ქვეყანას.

კავკასიონის. ქარიშხალი კავკასიონის. ხმა კავკასიონიდან. კავკასიონი. კავ­კასიონის [ქა]. კავკასიონის მთებო! კავკასიონის გასწვრივ. კავკასიონის გულ­ში. კავკასიონი. კავკასიონის ქარი. კავკასიონის ქარიშხალი.

Дрова. Калоши. Трусы. Чулки.