შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-591-7 - 1941 წელი


1941. 9 ივლისი.

1. თქმა იმისი, რომ „პოლიტიკური აკცენტი“ ჩემი ლექსებისა თითქო ნაკლები იყოს, ვიდრე მაშაშვილის ლექსებშია... 2. უგულებელყოფა ჩემი წინანდელი ანტიფაშისტური და სამშობლოსადმი სიყვარულის. 3. არგამოყენება და მიჩქმალვა ასეთი ლექსებისა თანამედროვე ხანაში - ეს უდრის დივერსიას.
28-48. 3-19-94. 54-15.