შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-545-3 - 1941 წელი


„იგი, რაზედაც ოცნებობდნენ და ოცნებობენ“.

Larux cibirica. Пусть эта кн.
შალვა დადიანი. ვალერიან გაფრინდაშვილი. Елена Шерр. Верико Анджапаридзе.

*
იყო ღრმა ფილოსოფოსი,
სახელად ერქვა სპინოზა.

*
ღრუბლები.
ხვალ: გადაიბეჭდება ლიტ. გაზეთისათვის და ვერიკო ანჯაფარიძისათვის.
Здесь находится. АТАКИ.

Договор.
ხვალ „ხორარდაინ“-ს.
ხვალ „გადაბეჭდვა“ „მთების“ („ლიტ. გ.“ და „ხორარდ.“).
ხვალ კონფერენცია - რადიოს, „კომუნისტს“.

გეგმა: 1. ლიტ. გაზეთი, 2. კომუნისტი, 3. Заря, 4. რადიო, 5. საღამო.
შალვა კაშმაძეს ლექსი.
„შალვას“ ტელეფონი. „კომუნისტის“ ტელეფონი.

ხე არის ჩრდილოის. Larux cibirica.
1941 წ. ტფილისი.
ეტა კნიგა.
[წიგნს აწერია XXXII].
ამხ. ილია ბრძანდ. როგორ...