შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-480-2 - 1941 წელი


30 საღამო.
უსათუოდ ერთ კლუბში (უკეთესია კონსერვატორია). საღამოები იქნება თემატიური: არც ერთი საღამო არ უნდა დაემსგავსოს მეორეს. მაშასადამე, საჭიროა 30 მომხსენებელი. 30 თავმჯდომარე. ხუთი ან ექვსი არტისტი მხატვრული კითხვისა.

*
11 ივნისი.
საბჭოთა მასწავლ.
გალაკ. დიდია, დიადი.
თათარაშვილი.

*
Получаю Лайме Бартельс – взять обратно от субъектов Сабчота Масцавлебели оставить им лишь...
Галактион Табидзе
1941, 9 მაისი, 9 ч. утро.