შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-467-1 - 1941 წელი


ად. მიცკევიჩი.
ოდა სიახალგაზრდავეს
უსულგულობა - ჰა - კაცთა ფუძე.
ოჰ, სიჭაბუკევ, მომეცი ფრთები!
მკვდარ სოფელს გავსცდე...

*
1941.
სამაისო რეიდი.
[„კომუნისტი“, „ახალგაზრდა კომუნისტი“, „ლიტ. საქართველო“, „Заря Востока“]. ვერ მოეწყო.

გაზეთები:
1. კომუნისტი - 27 ლექსი. 2. ახ. კომუნისტი - 27 ლექსი. 3. Заря Вост. - 27 ლექსი. 4. Больш. Путь - 8 ლექსი. 5. ლიტ. საქართვ. - 4 ლექსი. 6. Мол. Ст. - 12 ლექსი. 7. ნორჩი ლენინელი - 8 ლექსი. 8. საბჭოთა მასწ. - 8 ლექსი. 9. საბჭოთა სუბტრ. - 8 ლექსი. 126 ლექსი.

ჟურნალები:
10. მნათობი - 1 ლექსი და 1 პოემა. 11. მებრძოლი ათეისტი - 1 ლექსი და 1 პოემა. 12. ნიანგი - 2 ლექსი და 2 პოემა. 12-ა. ოქტომბრელი - 1 ლექსი და 1 პოემა. 14. პიონერი - 1 ლექსი. 15. რემედასი - 1 ლექსი. 16. საბჭოთა ხელოვნება - 1 ლექსი. 17. ჩვენი თაობა - 1 ლექსი და ერთი პოემა.