შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-534-5 - 1940 წელი


1. აბაშიძე ირაკლი, 2. ბობოხიძე კალე, 3. გორგაძე ვასო, 4. გარიყული მარიამ, 5. ერთაწმინდელი სეზმან, 6. ვაკელი იონა, 7. თავაძე სოლომონ, 8. იასამანი (ჯაფარიძის 15), 9. მოსაშვილი ილო, 10. მჭედლიშვილი იოსებ (შ. ჩიტაძის ჩ. I), 11. პოლუმორდვინოვი, 12. ჟურული ვარლამ (კრილოვი, 10), 13. ტატიშვილი ი., 14. გ. ქუჩიშვილი, 15. ყანჩელი ალექს., 16. ცეცხლაძე გრიგოლ, 17. ჭეიშვილი ალ, 18. ხიდისთაველი სიო, 19. აბაშელი ალექსანდრე, 20. თევზაძე ანდრო, 21. ალ. შანიძე, 22. პოლიო აბრამია.
მომხსენებელი.

მოსაწვევი ბარათი:
ა. წ. 23 ნოემბერს ამხ. ბერიას სახელობის კლუბი აწყობს [შეხვედრას] სახალხო პოეტის გალაკტიონ ტაბიძის შემოქმედების საღამოს.
გთხოვთ, დაესწროთ.
[კლუბის დირექცია. შესვლა ამ...].
დასწრება შეიძლება ამ მოსაწვევი ბარათით.
დაიბეჭდება 300 ცალი. საჭიროა 100 კონვერტი.
არჩილ ქურდიანი, თავის მეუღლე.

Джавахишвили Иванэ
„Какой светильник разума погас,
Какое сердце биться перестало“.

Жестокий рок вырвал из рядов Грузинских ученых выдающегося…
Умер выдающийся ученый нашего времени Иванэ Джавахишвили. В лице его Грузия потеряла великого гражданина, честного патриота.
23 - ბირკაძე. 19, 20, 21, 22, 23.

*
კავკასიონის ქარი. ნაწილი მეორე.
Долой, оставить - უნდა.
[თავის სოფელში გვიან ბრუნდება].

1. უნდა დასტოვოს. 2. უნდა მიატოვოს. 3. უნდა მიაგდოს. დააგდოს. 4. უნდა თავი მიანებოს. 5. უნდა დაეხსნას. 6. უნდა დასთმოს. 7. აღარ იქნება მისთვის. 9. დიდხანს ვერ ნახავს. 10. დიდხანს ვერ იგრძნობს. 11. უნდა გასწიროს. 12. უნდა გაუშვას ხელი. 13. უნდა აიღოს ხელი. 14. უნდა დაჰყაროს. 16. უნდა განშორდეს (მოშორდეს). 17. უნდა დაეთხოვოს. 18. უნდა გამოესალმოს. 19. უნდა გამოეთხოვოს. 20. უნდა გაეყაროს. 21. უნდა გაუშვას.