შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-499-4 - 1940 წელი


17/III. 40.
[1. სბერკასა] (გადატანა სხვ. ქ.).
[2. საბლიტგამი: 1. წიგნის გადაცემა. 2. ჰონორარის შესახებ].
[3. „მნათობი“ – ჰონორარი].
4. სახელგამი - წიგნი და პორტრეტი.
[5. ფოტოგრ. ჟვანია].
6. ქუდის, თეთრი წინდების საკითხი.
7. დ. არაყიშვილი, თ. შავერზაშვილი, ლ. მეგრელიძე.
[8. დარია ახვლედიანი?]
9. ჩუდეცკი.
382-92. ს. ბ. კ. საბლიტგამი. გველესიანი.

1. „მნათობი“. 2. „ჩვ. თაობა“. 3. „საბჭოთა ხელ.“. 4. „კომუნისტი“. 5. „ახ. კომუნისტი“.