შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-477-6 - 1940-იანი წლები


პატივცემულო კოტე!
1. დღეს, ვგონებ, ჩემი ძმა პროკლე ტაბიძე, გამოწვეულია თქვენთან პერსონალური პენსიის თაობაზე.
2. განათლების დარგში თვალსაჩინო დამსახურება მიუძღვის.
3. დიდძალი ნაწერები აქვს ჟურნალ-გაზეთებში: დამზადებული გვაქვს გამოსაცემად.
4. მრავალი თვალსაჩინო საზოგადო მოღვაწე ჰყავს აღზრდილი, პროფესორი, დოცენტი და...