შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-504-3 - 1938 წელი


პოემა „ეპოქა“ - ჰიმნია. ჩვენი სოციალისტური სამშობლოს ძლიერები¬სად¬მი, ჰიმნია ჩვენი ქვეყნის სახელოვანი ადამიანებისადმი, რომლებიც სსრ კავ¬შირის ხალხთა ბედნიერ ცხოვრებას აშენებენ.
კ. ჩარკვიანი - „საქართველოს საბჭოთა ლიტერატურა უკანასკნელი ხუთი წლის მანძილზე“. ჟურნ. „მნათობი“, №1, 1938.