შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-556-4 - 1936 წლამდე


იშვა პატარა ღორჯო
და მას დაარქვეს ორჯო-
[ნიკიძის] ნიკა.

*
1. ჩახუნაშვილთან - Артачится ли еще Барон?
2. რომელიმე ბრიგადელთან (როგორი იყო გუშინ კრება?).
3. სობესში (ვერ მივალ, მწერლების კრებაა, დაიწერეთ ჩემი გვარი).
4. 12-ზე ოლიასთან (სამსახურაძე).
5. გლავბუხთან (Тов. Иосиф Фомич, просьба центрального комитета для Вас  пустой звук? Где моя бумага... Дадите ли вы мои денги?).