შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-533-10 - 1936 წელი


7. V. 36 წ.
სამკურნალო კომისიაში:
1. სასტუმრო არის თუ არა წყალტუბოში. რა ეღირება ორი კვირით. მკურნალობის ფასი.
2. შინაგან სნეულებათა ექიმს: მახველებს, სული მეგუბება ყელთან, გულის შეხუთვა არ მასვენებს: შედეგები გრიპის.
3. კბილის ექიმთან რენტგენის გადაღება.

სახელგამში:
4. ჰონორარი.

„Заря Востока“-ში:
5. ჰონორარი.

წიგნის მაღაზიებში:
6. უცხოეთის ლიტერატურის ახალი გამოცემები რუსულ ენაზე: ჟურნალები, წიგნები და სხვ.
7. მელანი ავტომატურ კალამის.

მწერალთა სასახლეში:
8. დემეტრაძესთან, ჟღენტთან - რა კრებაა ხვალ? რა კრება იყო 23 აპრილს.
9. შეიძლება თუ არა დისკუსიის სტენოგრაფიული ანგარიშების გადათვალიერება.
10. Fფული ლიტფონდიდან და მოწმობა სამკურნალო კომისიისათვის, ერთი-ორი თვით სააგარაკოდ წასვლისათვის.                           

აკადემიაში:
11. გორდელაძესთან: რა კრება იყო გუშინ. რაზე იყვნენ მოწვეული იაშვილი, მიწიშვილი, კომპოზიტორები და სხვები?

ფოსტაში:
12. გამოწერა ადგილობრივი და მოსკოვის გაზეთებისა ივნისისათვის.

საქალაქო სადგურზე:
13. ბილეთები გასამგზავრებელი წყალტუბოში, ცნობები.

„მუშის“ რედაქციაში:
14. განცხადება დოკუმენტების დაკარგვის შესახებ.
მეზონინინ.