შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-488-1 - 1936 წელი


ტფილისში ჩასვლისთანავე:
I. 1. ბინის სისუფთავეში მოყვანა. 2. ფანჯრების დარეცხვა. 3. მინების დაწმენდა. 4. მინების ჩასმა. 5. ფეხის დასახოცი. 6. მტვერი - წიგნებისა. ნოხების დაფერთხვა. 7. საწოლების გასუფთავება. 8. ჭურჭლეულობის დარეცხვა. 9. სამზარეულოს სისუფთავეში მოყვანა. 10. აივანის გაწმენდა. 11. ტელეფონის შემოწმება. 1/X. 12. მაგიდის განთავისუფლება. 13. ერთი წიგნის შკაფი კიდევ? 14. შემოწმება - ყველაფრის. მაგიდა. 15. ახალი ლექსების გადაწერა.

II. 1. პალტოს, ტუჟურკის, შარვალის და რუხი კოსტიუმის დაუთოვება და რემონტი. 2. „ლეჩკომისიის“ წიგნაკი. 1/X. 3. კბილების ჩასმა. 4. ორივე ფეხსაცმელის რემონტი. 5. კბილების ჩოთქი და კრემი. 1/X. 6. საპონი პირსაბანი. 1/X. 7. ტაშტი (თავის საბანი). 8. კასტრიულკა. 9. სარკე. 10. პატარა მაგიდა საწოლთან. 11. სარეცხები. 12. ლომბარდიდან ნივთები. 13. ყალიონნი. 14. „ზაპონკები“? 1/X. 15. ქუდი. 16. პოდსტილკები. 1/X. 17. „პოდვიაზკები“. 18. პუდრი ბლომად. 1/X. 19. ოდეკოლონი. 20. ცხვირსახოცები. 21. საათი. 1/X. 22. [კბილების ჩასმა].

III. 1. გამოვიდა თუ არა რუსული წიგნი ჩემი? 1/X. 2. გამოვიდა თუ არა ტელ. აბონენტების წიგნი... 3. იაკობ ნიკოლაძესთან შეთანხმება. 4. მწერალთა სახლთან - ავტომობილების შესახებ... 2/X. 5. მე-III ტომის გადაწერა.. 6. ახალი წიგნის 20 ეგზ. შეძენა... 7. სასინჯი საღამო რომელიმე კლუბში... 8. დიდი პორტრეტი.. 9. რადიო-საღამო. 2/X. 10. „კომუნისტი“-სა და „მუშის“ რედაქცია. 11. „მნათობი“. 12. ოპერის თეატრი, მარჯანიშვილის თეატრი. 13. რუსთაველის თეატრი. 14. კონსერვატორია. 15. მხატვართა კავშირი. 16. ხელოვნების საქმეთა სამმართველო. 17. ინგოლიაცია.

IV. 1. წერილი სახელგამს წიგნის  გამოცემის შესახებ. 2. ლომბარდიდან ნივთები. 3. ტელეფონი იმავე დღეს. 2/X. 4. მიმართვა სახელგამს წიგნის გამო. 2/X. 5. სახ. საბავშო გამომცემლობის წიგნი. 2/X. 6. სამხედრო სექციას. 2/X. 7. ფედერაციას.
სინა ყალიონისა. თამბაქო ყალიონისათვის.

აქედან ბორჯომიდან.
Здрав-ствуй. Присно. Уважаемый.
Вот невидаль, мышей.

*
Связаться по телефону с Москвой (Гослитиздат) посредством Гаприндашвили - или кем нибудь (или Эули). Выходит ли книга. Можно ли...
წიგნი პეტროვსკის.
Можно ли издать книгу в Армении, Азербайджане и Украине?