შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-83 - 1933 წელი


Планы работ для издательства
1933 г., декабрь

„პოდსტროჩნიკები“:
1. ოლია, 2. გ. ტ., 3. ვ. გაფრინდაშვილი, 4. ალი არსენიშვილი, 5. გ. აგარელი, 6. და...

2 კვირა 14 სტრ. თვით. 3000 : 6 = 42 სტრ. დღეში.

გ. აგარელი, 35 X 5 = 175 р. 00 X 6 = 1.050 р. - ჰონორარი.

„მთარგმნელები“:
ვ. გაფრინდაშვილი, ბ. ბრიკი, პ. პეტრენკო, ბ. პასტერნაკი, ნ. ტიხონოვი, ვ. სვეტლოვი, ო. მანდელშტამი, კ. ჩერნიავსკი, კ. ბოგდანოვსკი, რ. ივნევი.
თვითეულს 500 სტრ.

დამატებითი მთარგმნელები დედნიდან სტრიქონებისა:
1. კვიჟინაძე (ვცადოთ), 2. პ. დადვაძე, 3. აკაკი გაწერელია, 4. ვ. გორგაძე.

*
ტყემ წამიყვანა...
6 ლექსია საჭირო ბოლო.

დიდი წიგნიდან
1. მთაწმინდის მთვარე - გვ. 4 - 26 სტრ.
2. პოემა ვეფხისა - გვ. 96 - 104 სტ.
3. რამდენიმე დღე პეტროგრადში - გვ. 440 - 44 სტრ.
4. ეს ლექსი - გვ. 445 - 72 სტრ.
5. ქარი, მსოფლიო ომის მაუწყებელი - გვ. 450 - 56 სტრ.
6. ქარი ამწევი ფარდის - გვ. 452 - 44 სტრ.
7. ქიმიურ საგნებთან - გვ. 454 - 24 სტრ.
8. დროშები ჩქარა - გვ. 438 - 13 სტრ.
9. ათრობდა ხალხთა მწუხარება - გვ. 438 - 14 სტრ.
10. ცხრაას თვრამეტი - გვ. 493 - 108 სტრ.
11. ლურჯა ცხენები - გვ. 3 - 32 სტრ.
12. პირველ თაველებს - გვ. 56 - 16 სტრ.
13. მარმარილო - გვ. 103 - 24 სტრ.
14. პროლოგი ასი ლექსისა - გვ. 116 - 16 სტრ.
15. ატმის ყვავილები - გვ. 196 - 40 სტრ.
16. ხალხური მოტივებიდან - გვ. 223 - 16 სტრ.
17. არ ღირს იმ ერთ ცრემლად - გვ. 91 - 24 სტრ.
18. მანიფესტაცია - გვ. 496 - 44 სტრ.
19. რა საჭიროა სიტყვები - გვ. 439 - 16 სტრ.
20. გურიის მთები - გვ. 38 - 36 სტრ.
21. ეს იყო ოქტომბრის დამლევს - გვ. 413.
769 სტრ.

სამოქ. მიმოწერ.

დიდი წიგნიდან
1. ქარიშხლის შემდეგ (1908 წ.) - გვ. 355 - 20 სტრ.
2. განახლდა გული (1908) - გვ. 356 - 20 სტრ.
3. პორტრეტი (გაფრინდაშვილი) - გვ. 361 - 48 სტრ.
4. დარიალისა ვიწრო კლდეებში - გვ. 363 - 20 სტრ.
5. გმირის გარდაცვალება - გვ. 364 - 16 სტრ.
6. გუბე - გვ. 370 - 12 სტრ.
7. ბრძოლაში ვეძებ - გვ. 371 - 18 სტრ.
8. ზევით ასწიეთ მზე, ზევით - გვ. 373 - 32 სტრ.
9. ჰეი, გაიღვიძე - გვ. 374 - 24 სტრ.
10. მიყვარს მარტო ქარიშხალი - გვ. 375 - 10 სტრ.
11. უეცარი ქალაქი - გვ. 384 - 16 სტრ.
12. ბავშები - გვ. 399-404 - 104 სტრ.
(რევ. საქ. - გვ. 145-154) - 208 სტრ.
ეპოქა - გვ. 177 - 60 სტრ.

საჭიროა კიდევ სხვა ლექსები - 548+769 = 1317.
2364 + 2720 = 5,684.

„პაციფიზმი“:
1. მიწას კვლავ ეფინება - 9 გვ. - 20 სტრ.
2. სულ მთლად - 2.000 სტრ.
„ოკტომბრის სიმფონია“ - 407 სტრ.
„პოეტი და ოკტომბერი“ - 64 სტრ.
ისევ დადვაძეს: „ეროვნებათა მარში“. ლენინი - 100 სტრ.
ყველა წითელ არმიელი - აქვს ბრიკს.

72    стихотв., 2 поэмы. 9,153 სტრ.
3.203 р. 55 к. 3.000. 6.600 строк.

გამომგონებლობა. გამოგონება.
მოგონება. გამოგონება.
Ваши изобретения.
მოგონებათა გამოგონება.
აღმოჩენა. გამოგონა.

სატირი და გლეხი
- ესეც შენ გაგიმარჯოს, - სთქვა გლეხმა და მარჯვენა ხელით ღვინით სავსე ფინჯანი აიღო. ცოტა ხანს გაჩუმდა, ჯერ ფინჯანში ჩაიხედა...