შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-472-7 - 1932 წელი


ყურადღება წითელ-არმიელთა საომარ სიმღერებს!
ვაშა და ვაშა,
           მივდივართ ერთააად,
მაშ, გაუმარჯოს
           თავისუფლებას.
ტიპიური ნიმუშია იდეოლოგიური სიღატაკისა და...
ეს ნაწილი ლიტერატურული ფრონტის სავსებით მივიწყებულია.
მას კი აქვს, თანამედროვე პირობებში, უზარმაზარი მნიშვნელობა (ეს ის ფორმაა, რომელიც ყველაზე უფრო ვრცელდება წითელარმიელთა მასაში).
Песня являясь малой по форме вместе с тем весьма значительна по своему содержанию и назначению.
Мобилизация поэтов и музыкантов.
Социальная зарядка и элементы партийности.
რას მღერიან წითელ-არმიელები.

*
(დავალებული აქვს წახნაგობები).
1. აღრიცხვა სამხედრო მწერლებისა.
2. აღრიცხვა მწერლების წით. არმიელთა რიგებიდან.
3. „წითელარმიელთან“ არსებულ სამხედრო წრის - სისტემატიური ლიტერატურული სწავლება.
4. ხელმძღვანელობა.
5. მასალები წით. არმიელისათვის.
6. მასალები სალიტ. გაზეთისათვის.
როგორ უნდა მოეწყოს სამხედრო საღამო.