შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-70 - 1932 წელი


1932 წ. 15 ოკტომბრიდან.
15 октября.

Белье - 70 р., блуза - 30 р., занав. - 5 р., стирка - 10 р., мастика - 4 р., картоф. - 2 р., хлеб - 7 р., яблоки - 2 р., катлеты - 2 р., папиросы - 2 р., уборка - 10 р., вино - 6 р., кино - 2 р.
Всего - 142 р., керосин - 5 р., 147  р.

*
სულ ამ წიგნაკში არის 34 (ოცდათოთხმეტი) ფურცელი.