შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-495-9 - 1931 წელი


26 სეკტემბერს მოხდება მთვარის  სრული დაბნელება.
მოსკოვი. 17 (ამიერკავკასიის დეპეშათა სააგენტო). 26 სეკტემბერს მოხდება მთვარის სრული დაბნელება. ეს დაბნელება [შესამჩნევი] დაინახება საბჭოთა კავშირის მთელ ტერიტორიაზე. იგი ბევრად დაემსგავსება ამა წლის აპრილში მომხდარ დაბნელებას. მთვარე თანდათან დაიფარება ბნელი ჩრდილით, და სრული დაბნელების მომენტში [გამოსცემს სინათლეს] ინათებს მკრთალი  მეწამულად წითელი დისკოს სახით (будет светить в виде тусклого багрово-красного диска).
დაბნელება  26 სეკტემბერს დაიწყება 20 საათს და 54 წამს მოსკოვის დროით. სრული დაბნელება გაგრძელდება 22 საათსა და 6 წამიდან 23 ს. 31 წამამდე. მთვარე გამოვა ჩრდილიდან 0 საათსა და 42 წამს - ნაშუაღამევს.
Заря Востока, 19-IX-1931

1. მთვარე თანდათან დაიფარება ბნელი ჩრდილით.
2. სრული დაბნელების მომენტში გამოსცემს, ინათებს მკრთალი მეწამული დისკოსის სახით.
3. გაგრძელდება 1 საათი და 25 წამი (სრული დაბნელება).
4. ნაწილობრივი დაბნელება დაიწყება 20 საათსა და 54 წამს (ე. ი. რვა საათსა და 54 წამს), დამთავრდება 0 საათს, 42 წამს (მთვარე გამოვა ჩრდილიდან).

26    სეკტემბერს:
მზე ამოდის - 5-50. მზე ჩადის - 18-52.
დღის სიდიდე - 12-02 (კალენდარიდან).