შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-587-1 - 1930-იანი წლები


1. სიკვდილი კაცის‚ რომელსაც არავინ ნანობს.
2. ერთი და ორი უარი.
3. ინდივდუალისტი‚ დაშინებული დაცინვით.
4. პატარა რევოლიუცია.
5. არასაინტერესო საუბარი პოლიტიკაზე.
6. ძველი ქალბატონი‚ შეხარის თავის მორთულობას.
7. ყველა ოქროსთმიანი შვილებია.
8. კაცი‚ რომელიც ჰყვება ანეკდოტებს.
9. თვალები გაზეთში.
10. რა არის ორთოგრაფია?
11. სად გაიგონეთ თქვენ ეს სიმღერა?
12. გამბედაობა თვალების.
13. მუსიკა.
14. გასაშალი ხიდების აღება (დაშორება).
15. მან ჩამოიტანა არომატი პარიზიდან.
16. უცნობმა ჩაიარა და ქუდი მოიხადა.
17. რას უწოდებენ? - იერემია ბრიოშს.
18. მხატვარს: აი, ეს ასე არ არის..
19. როგორ მოგწონთ ერემია?
20. კნიაზ! ოო-ჰო!
21. რევერანსი სარკესთან.
22. გამომიგზავნე, ევროპა‚ ფული.
23. თქვენ ცოტა ქალივით კეკლუცობთ.
24. Наблюдение сквозь синеватый дымок папиросы.
25. Dinctiction‚ რომელიც დაბადებით და აღზრდით არის (ქალი).
26. ქალი‚ აღარ არის სფინქსი.
27. მისი ცხოვრება იცვლის ცხენებს ყოველ სადგურზე.
28. თქვენ ისეთი სახე გაქვთ...
29. ჩვენს დროში‚ ჯვაროსნების შთამომავალიც კი... ბანკშია.
30. ხარხარით... ხვდებოდენ ყველა სტუმარს.
31. ამბობენ: თვითოულ ოჯახში‚ არის მახინჯიო.
32. გზაში დაუვარდა ხელთათმანი. აღების ნაცვლად... შევიდა...
33. არა‚ მითხარით‚ თქვენ ყოველთვის იმას ლაპარაკობთ, რასაც ფიქრობთ?
34. არაფერი არა ჰქონდა და იცვამდა ისე...
35. Итак. Она сидела. <...>.
36. ბევრი რამ გამიგონია‚ მაგრამ დედას რომ შვილები არ უყვარდეს...
37. ფიზიკური ძალა მასში‚ ადამიანებში‚ ცხოველებში.
38. ცოლ-ქმარის გემოვნება. ნული.
39. ისტერიჩკა, დიანა-დე-ბრაგად.
40. დიანა‚ როგორც ვიცით ნადირობდა.
41. ისეთი თვალებით შეხედა‚ თითქო მათრახი გადაჰკრა.
42. ის იცინოდა. რაც მინდა‚ როგორც მინდა...
43. თუ შეიძლებოდეს‚ გამიგეთ‚ სადაა ჩემი კარეტა.
44. წყალში დამხრჩვალს სამჯერ ამოისვრის წყალი. მაგრამ სოც. ბრძოლაში.
45. აუცილებელია. აუცილებელი კი არასდროს არაა ძნელი.
46. ყველაფერი იცოდა‚ მაგრამ ერთი არა. 2X2 - ხუთს არ უდრის.
47. ექიმი - უზარმაზარი ბუზი - ლაიკის ხელთათმანებში.
48. ეხლა რომ კაცი დაინახო პანამის ქუდით.
49. Лохмотья старого сюртука.
50. რას წარმოადგენდა სამიკიტნო?
51. მარგალიტის სიცილით.
52. Валандеться без толку (გარეგნობა).
53. სურათით აღტაცება.
54. როდესაც სცდილობ ისეთი სახე მიიღო, თითქო აქ არაფერიაო.
55. ღამით შენს ოთახში ვიღაცაა.
56. ღარიბებია‚ როგორც დანგრეული ეკლესიის ვირთხები.
57. მე ამას არ დავიჯერებ‚ მთელი იუსტიციის კამისარიატი რომ...
58. ტანისამოსი‚ რომლის მოდა იყო 25 წლის წინ.
59. ცოლად შეირთო ყველაზე უფრო ულამაზო ქალი‚ რათა...
60. Карканье ночных птиц.
61. თავდასხმა ღამით.
62. ფიგურა‚ რომელიც ყურს უგდებს.
63. შემოდგომა.
64. ცხოვრების დაისი.
65. ადამიანი‚ რომელიც ოცნებობს სამშობლო კვამლზე.
66. 100 წ. კაცი‚ თანდათან ბავშვდება.
67. Морщин в таких случаях лоб...
68. რიტმიული ხმაურობა ქალაქისა.
69. „Свиданье" გარდაცვლილთა სულებთან კიმერიის მიწაში.
70. ფიქრები.
71. ქარი ზღვის პირად.
72. მაგარს ხელს რომ ბავში უჭირავს ხელში და ანარცხებს.
73. პოეტი‚ რომელსაც უყვარს მარტოობა.
74. გაზაფხული.
75. მის ხმაში ისმოდა ძლიერი კახური აკცენტი.
76. მისი ახალგაზრდობა დაუჭკნობელია...
77. მან გაუღიმა მზეს.
78. მიდიოდენ ერთად‚ მაგრამ ხმას არ იღებდენ.
79. ის მიდიოდა ჩუმად და მსუბუქად‚ არა ადამიანი, არამედ ლანდი.
80. როგორ დაჰკარგა ხელი მუშამ.
81. საზიზღარი სარკაზმი.
82. როგორა ვსწერ?..
83. გინება ქალაქის.
84. ჯარის რიცხვი.
85. მე რომ მქონდეს ქაღალდი, სიგრძით 1.000 კილომეტრის...
86. მუშა მოწიწებით იდგა ეკლესიაში.
87. რას ამბობს წინასწარმეტყველი ერემია ფულის შესახებ.
88. ცხოვრება ისეა: რაიმე უნდა ვატაროთ.
89. უმუშევრებია.
90. გრიმასები‚ რომ არ გიცნონ.
91. პაპა‚ დაღუპული ციმბირში‚ ჰყვება ამბავს... მეტეხის შესახებ. 1875 წ.

მუშა - 26. ადმინისტ. ტეხნ. - 13. სულ - 39.

Шелковая [мама]
Она нападала на администрацию, которая тысячу раз подвергала фабрику опасности, исключительно в интересах своего кармана. Она призывала рабочих принять меры против расхлябанных....

„Шелковая мама“
Эта девушка [была личность до такой степени необыкновенная] с короткими волосами, обнаженной головой, стройная, с умным и внушительным, приятным лицом, выступала на общем собрании рабочих Механической Шелко-ткацкой фабрики. С ней нельзя было не согласиться когда она выступала на общем собрании рабочих механической шелко-ткацкой фабрики. Она блистала остроумием, жестоким и едким остроумием, которое в первую голову обрушивалось на администрацию фабрики. [Администрация ее боялась, а рабочие любили].
Перебирая  мысленно [лица] рабочих, наиболее подходящих к посту директора шелко-ткацкой фабрики, он остановился на двух.
Утром, когда происходил обмен приветствий...
[С короткими волосами и обнаженной головой...].
При бледном свете утра...
Все рабочие - производственники - уже были  налицо.

*
Мировое дело. Мировой...
Убийственный характер.
Христиания.
Фадеев. Мартынов.
Слово в слово.
ესაა თუ ისა?