შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-558-3 - 1930 წელი


გუთანი. ავტანი. განგანა.