შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-554-6 - 1930 წელი


არტელი.
- როგორა ვქნათ, „კრუხის პალო“?
- რის შესახებ, მეზობელო?
- აი, რაღაც არტელიაო!
- არაფერი უთქვამთ შენთვის.