შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-547-7 - 1930-იანი წლები


სამაზვოდნი.

მთავლიტს.
[ამით, გაცნობებთ, რომ] ჩემმიერ მოკლე ხანში გამოცემული იქნება ყოველკვირეული [სალიტერატურო] რევოლიუციონური გაზეთი სახელწოდებით „ეპოქა“. [გაზეთის მიზანი იქნება რევოლიუციონური; ამსახველი] [იგი შეეცდება მხოლოდ და მხოლოდ რევოლიუციონური,] [იგი იქნება ამსახველი მიღწევებისა ლიტერატურაში. პასუხისმგებელი ვიქნები მე].

*
Молот ударит, не дрогнет рука,
Взвизгнет напильник и падает медь,
Если бы так загоралась строка,
Пафос постройки стараясь воспеть.
........................................................
Слушай, поэзия, новый мотив,
Выучись быть полнозвучной и стойкой,
Чтобы избитые строки забыв
Мы воспевали биенье постройки.
Чтоб сохраняя давленье в котлах,
Твердо наметив маршрут пароходу,
Мы выходим при всех <... ях>
<За> океанскую вольную воду.