შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-530-1 - 1930 წელი


საქართველოს სახელმწიფო გამომცემლობა [ბეჭდავს] ცალკე წიგნად სცემს გალაკტიონ ტაბიძის ახალ წიგნს „ეპოქა“-ს, რომელშიაც შედის პოეტის მიერ სამი-ოთხი თვის განმავლობაში დაწერილი [ნაწილი ამ ლექსებისა], ლექსები, რომლებიც იბეჭდებოდა ჟურნალ „მნათობის“ [№19] გასული წლის [სხვადასხვა] ნომრებში. [წიგნი] „ეპოქა“ შეიცავს ორასზე მეტს გვერდს (5X8). ყდა ეკუთ¬ვნის მხატვარს შარლემანს.

* * *
Государственным издательством Грузии отдельной книгой изданы стихотв. Га¬лактиона Табидзе „Епоха“. В книгу будут включены стихотв., печатающиеся в жур¬нале „Мнатоби“ за последний год. Эпоха составляет книгу более чем 200 стра¬ниц.

*
გამოვიდა
მოითხოვეთ ყველგან
შეიძინეთ სამკითხველოებისათვის
გალაკტიონ ტაბიძის ახალი წიგნი
ე პ ო ქ ა
იყიდება აგრეთვე გ. ტაბიძის სხვა წიგნები
სახელგამის გამოცემა, „ლექსები“ - 1927
„ჯონ რიდი“, [„Craine aux fleurs“]