შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-548-15 - 1929 წელი


„ეპოქას“ აკლია 104 -[დან] - 125; 352-379.
2733 - IV ტ. + 1968 - „ეპოქა" = 4.701.
„პაციფიზმი“.
იქარა, გულსაც დახედა დრომა - გვ. 403. (II ტ.). პაციფიზმში კი არ არის.