შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-32 - 1929 წელი


კრუხის პალო
28 იანვარი.

- ნაპოლეონი და კუტუზოვი თუ დაბალი კაცები იყვენ, შენმა მზემ - შენა გგავდნენ. სწორედა!!! რამდენი მაღალი კაცია ზაჰესის სვეტივით! (საუბარი ქუჩაზე).

- ყველას თუ გაუმარჯოს, დაჩაგრული ვინ უნდა იყოს? გაუმარჯოს, გაუმარჯოს!

- (მათხოვარს) გეიარ-გამოიარე და მერე მოდი! გეიარ-გამეიარე, ძამია! გეიარ-გამეიარე!

- კაი კამპანიაში - 10 ბოთლს დავლევ, ღმერთმანი!

- ის კაცი რაღაც ჩაფიქრებულია!!

- გოუმარჯოს. გაუმარჯოს. იცოცხლე, გაგიმარჯოს. იგი ძმაა ჩვენი. იგი ისეთივე ძმაა. იცოცხლე. გმადლობ. გაცოცხლოს. აპა დელა დელაო. მხეცი კი არავინ არის აქ!

- მათხოვარ ქალს: - რამ გაგამწარათ ამ ტ...ში. დაგიკავებიათ ბავშები და დადიხართ. კარგი დაიკო, გაიარე, გამოიარე და მერე მოდი.

- (მათხოვარ ქალს) „ბეზრაბოტნი“, „ბეზრაბოტნი“, უმუშევარი ვარ. გაიარ-გამოიარე და მერე მოდი.

- გადაუწყდება მერე. თუ ამას ჯობია აქ.

- ვაი მაგის პატრონს. გადარეულია, ვკანცეკანცოვ, გადარეული.

- დალიე, დამალევინე, ეგ ღვინო ოხერ-ტიალი.

- რა დრო არის, ჩაურთავდა...

- ხურდაიშვილო! გკლავენ ამ ორ-სამ დღეში (წარწერა კ. კედელზე).

*
გარდაიცვალა პოეტი ქალი განდეგილი. გაზეთებში აღნიშნულია მისი...

30 იანვარი.
იყო სალიტერატურო დისპუტი მუშათა სასახლის დიდ დარბაზში, რომელსაც დასწრებია დიდძალი მუშები.
მოხსენების ტემად პ. ქიქოძესა ჰქონდა: „ქართ. მხატვრ. პოეზია და პროზა 1928 წელს“. მან აღნიშნა პირადად ჩემი დიდი მიღწევები, აგრეთვე ნაროუშვილის, დანარჩენები ყველა დაცოცხა. დისპუტმა მიიღო ცოცხალი სახე.
[მივიღე აბესალომის წერილი.] ფული არ მაქვს.

31 იანვარი.
ვიყავი სასახლეში [კრ.] თათბირზე, რომელსაც დაესწრო 20-მდე მწერალი, უფერულად ჩატარდა. მე კარგად მიყურებდენ. ფული კიდევ არა მაქვს.

1 თებერვალი.
ფული აღარა მაქვს სრულიად. იმედიც არავისა და არაფრის.
კატასტროფიული მდგომარეობაა.
ვაშლი და კაკალი - 70; პაპიროსი, ასანთი - 42; ყველი - 55; კვერცხი და პური - 1.21; ფინჯანები - 1.50; სულ - 4 მ.38 კ.; ტრამვაი - 10 კ. სულ - 4.48.
თან სკანდალები.
კაკალი - 4 დღე. 4. 1კ. კვერცხები.

ქართული ქ. №13. ყუფარაშვილი. Фабзавод им. Ком. ეკზარხის მოედანზე.
25 р.
ხვალ.

*
ჯონსონი - ჩრდ. ამერიკის შეერთებული შტატების ზანგების დელეგატი კომინტ. კონგრესზე.
პოლიტი - ინგლისის კომპარტიიდან.
ზაპოტეცკი - ჩეხოსლოვაკიის კომპ.
ბერნარი - საფრანგეთის კ. პ.
იბაროლა - პარაგვაის დელეგატი.

*
6 თებერვლამდე 1929 წ. ელეკტრ. ფული გადახდილია 7 მ. 60 კ. ანნა დემეტრაძე.
გაუიაფებიათ.

„ეს ლექსი“ - 101 სტრიქონი.
„ტალღები“ - ქრესტომატია მე VII ჯგუფისა. სახელგამი 1927.

ევანგულოვის ქ. №2. სტრახკასის საექიმო კომისია.
1. ჩაწერა კომისიაში. როდის გატარდეს.
069396.

არაფერი არა ჯობს
(განათ. კომ. კოლეგია)
1. ზაუტაშვილი, 2. ჭუმბურიძე, 3. ქაცარავა, 4. ორახელაშვილი, 5. პოლიტპროსვის გამგე. ჩხარტიშვილი.
ვასო <კ...>.

*
წყნეთის ქ. 30. შალვა ქართ. საღამოს.
Се. Еван.
ვალსების საღამოა, რაღა.

T.В.С. puen. Suvc., Sdruma Gasdilisacida, Ynanilogr. Neiracteu deyenerasi.
შრომის.

თოხაძეს. მთავარხელოვნება.

შალგის, ბალკისს, ტალკის და[...]
თალკის, წალკისს, მალკის, შალ[...]
ხალხისს კატაფალკის ცხენი.
ლალკის.

ფერადანი.
Палсото. 3 тона 1/2.
Тон тон полутон, три тона, полутон.

რამდენი გამწარება,
რამდენი ქარიშხალი!

თავი დამანებე!
Я спешу на психологическую лекцию Узнадзе – и потому я спешу.
[Л. Дзидзигури]

*
Сандро Франчезка.
უაილდის სნობიზმი - „პირიქითი საერთო ადგილი“ - „როდესაც ყველა მეთანხმება - მაშინ ვგრძნობ, რომ მე ვცდები“ - იქცევა ხანდახან ყოველი რევოლიუციონერის ყოფაქცევის სავალდებულო ნორმად. მაგრამ იმავე დროს უარყოფა სიცხადისა მხოლოდ იმიტომ, რომ მას „ყველა ეთანხმება“ - მეტად სახიფათო და საშიშარი პოლიტიკური სნობიზმია.

„პარტია, რომელმაც განიცადა დამარცხება და არა [აქვს] ჰქონდა გამბედაობა [რომ] ეს აღეარებინა, [უსათუოდ] იქნებოდა იდიოტების პარტია!“ - ამბობდა ოდესმე კარლ მარქსი.

მოვიგონოთ მაგალითი ძველი რომის ისტორიიდან, გამოვიყენოთ სტრატეგიული გამოცდილება რომის სარდლების, რომელთა ავტორიტეტი სამხედრო საქმეში არავისთვის საეჭვო არ არის. როდესაც იულიოს კეისარი ალყას შემოარტყამდა მტერს, გადამწყვეტი იერიშის მიტანამდე, მტრის რიგებში ჰგზავნიდა მსუბუქად შეიარაღებულ მსროლელებს, დაფანტულთ ყოველგან, რომლებიც ყვირილითა და ზახით შეიჭრებოდენ ბანაკში, წვავდენ შენობებს, ჰქმნიდენ პანიკას, იწვევდენ საშინელებას. როდესაც მტერს დავთარი აებნეოდა, - დაიძროდენ მაშინ ლეგიონები, შეიარაღებული თავით ფეხებამდე, და ისინი დაამთავრებდენ საქმეს თითქმის უიარაღო ადამიანების მიერ დაწყებულს.

*
ანდაზებისათვის:
1. ანდაზაა: ... 2. ანდაზა ამბობს. 3. ანდაზად გამიგონია. 4. ანდაზისა არ იყოს. 5. ნათქვამია: ... 6. გამიგონია. 7. ძველებს უთქვამთ. 8. ხალხი ამბობს: ... 9. ანდაზად ნათქვამია. 10. „ფერი ფერსაო“ (პირდაპირ). 11. ბრძენი ანდაზა. 12. გონიერი ანდაზა. 13. მშვენიერი ანდაზა.

1. Даешь – самокритику; чугун; урожай; чистку госаппарата; ленинизм в массы; стройку клубов; колхоз и совхоз; дом–коммуну; наше искусცтво; новый быт; крепкую смену;
2. Даешь – увязку разносторонним вопросам раб. читателя: экономика, политика, общественность, быт, литература, искусство, наука, техника, философия.
3. Даешь – рассказ, рисунок, стихи, шаржи, очерк, карикатуру, шутку, заметку, статью, все, что дышет сегодняшним днем, напором, борьбой за социалистическое переустройство жизни. Даешь боевой журнал, крепко связанный с раб. писателей, раб. общественности.

*
Персональные пенсии.
ЦИК и СНК Грузии утвердил положение о персональных пенсиях. Персональные пенсии назначаются лицам имеющим особые заслуги в области революционно-государственной, общественной, хозяйственной или культурной деятельности. В случае смерти пенсия назначается находящимся на их иждивении нетрудоспособным членам семьи. Учащимся по особому в каждом отдельном случае, постановлению срок получения пенсии может быть продлен до окончания учебного заведения.
Для рассмотрения о назначении персональной пенсии при народном комиссариате социального обеспечения образуется специальная комиссия в составе представителей Нар. Комиссариата Финансов, труда и просвещения и Совета Проф. Союзов. Состав комиссии утверждается СНК Грузии.
Ежемесячный размер персональных пенсий определяется комиссией в зависимости от характера заслуг, степени утраты трудоспособности, обычного заработка и количества подлежащих обеспечению членов семьи, но не свыше полуторамесячного размера основной высшей ставки тарифов ответственных работников.

Гигант производительности
(რატაციონის მანქანა)
1. ჩვენი სტამბის მანქანათა შორის ჩადგა ერთი გიგანტი, გამოწერილი გერმანიიდან.
2. შესდგება ორი აგრეგატისაგან: რომელთა ამუშავება შეიძლება ერთსა და იმავე დროს.
3. კონსტრუქცია არაა რთული.
4. Приправка стереотипов (სტერეოტიპი).
5. მანქანა - საათი.
6. მანქანა - დღე.
7. მრავალ ძალიანი მანქანაა.

*
ლირიკის ფილოსოფია.
ლირიკის ფილოსოფია შესაძლებელია ?????

*
- გენიები საჭირო არაა! ჩვენ გვინდა მოთადარიგეები. Рядовые.
Кукла с мимикой.
[მას] ის რაც უნდოდა N-ს ახალგაზრდობაში, - მიაღწია მხოლოდ სიბერეში???
აფიშა. 11 - ხუთშაბათია.

*
I. - გაიარე, მაგალითად, დუქანთან, სადაც ოდესმე ლიმონათი დაგილევია, შენ უსათუოდ შეჩერდები და მოისურვებ კიდევ დალიო: [ღვინო] ასეა ღვინოც, წყაროს წყალიც.
II. კოკისპირული წვიმა ასხამს. ჩვენი უზარმაზარი სახლის ეზოში ამ დროს შემოდის მომღერალი ქალი და მღერის.

გაზაფხული ისევ დგება.


არქიტექტ. დევიზები:
1. Красный круг в черном кольце.

*
Ты моя, моя <... ... ...> я люблю тебя и очень! Очень! Очень! Очень! Очень! Очень! Очень! Очень! Очень! Очень! Очень! Очень! Очень! Очень! Очень! Очень! Очень! Очень люблю тебя моя, моя Грузия.

*
თუ თვალებიდან ცრემლი მოდის, თავი სტკივა - სუნთქვა უჭირს - ეს გრიპია.
1 ам. 12 час дня.
მეექვსე კაბინეტი. ჯავახიშვილი.
წყნეთის ქ. 11. ელისაბედ ორბელიანი.
კომუნალური ქ. 59. გედეონ გუგუნავა.

12-80. ცენტრალური <მუშ...> <ტ...>.
7-0-5. სოფ. კავშ.; სავაჭრ. განც.; ერასტი ჭოლოკავა.
25-16 - техн. отг.
самогур...

სვანეთის. ჩუბინიშვილი.
კეკელიძე, ჩუბინიშვილი, კოტეტიშვილი, ამაღლობელი. კოტეტიშვილი იქ ყოფილა.