შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-533-7 - 1928 წელი


დილა სიხარულისა. ალმანახი.
[სიცოცხლე - სიხარულია]. პოეზია - სიხარულია.
ალმანახი: [დილა] პოეზია [სიცოცხლე] სიხარულია.
ტფილისი. №1. ივნისი.

Вы еще не оставили квартиру, когда думаете перейти?

რკალიდან „ეპოქა“ - 1.000.

*
მოგაგონებს გალაკტიონის სტრიქონს.
[ჟურნალი].
ლექსები: 1. არნო ონელი, 2. ნიკოლოზ ჭილაშვილი, 3. ტობა ტაბანიერი, 4. გ. ქუჩიშვილი, 5. ლადო მაჭავარიანი, 6. ლ. ძიძიგური.

16 გვ. „ტარტაროზის“ ფორმატი.
1. ბიბლიოგრაფია.
1. პოეზიის დღე. 2. მნათობი.

*
1. სრ. საქ. მწერალთა კავშირის ყრილობა.
2. მწერალთა მდგომარეობის შესახებ.
3. უმუშევრობა მწერალთა შორის.
4. მწერალთა უმწეო მატერ. მდგ. შესახებ.
5. დაჯგუფებანი ქართ. მწერლობაში.

*
ბიბლიოგრაფია:
1. პოეზიის დღე. 2. „მნათობი“. 3. „გალაკტიონი“ - გაზეთი. 4. გალაკტიონ ტაბიძე. 5. სახელგამის მუშაობა. 1927 წ.

*
ახალი ქნარი. გველესიანი.

ალმანახი - სალამი დილისა!
დავითვლი სტრიქონებს ახლავე.

ქართული მარში. შეასრულებს ორკესტრი.

ალმანახი - სალამი დილისა! 1928, ივლისი.
[ლექსები.] „Заккнига“.