შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-471-9 - 1928 წელი


კვირას, 26 ივნისს
გალაკტიონ ტაბიძის საღამო
1. კ.  კაპანელი.
მოხსენება „ლირიკის ადგილი კულტურის ევოლჲუციაში“
2. სანდრო შანშიაშვილი, 3. გიორგი ქუჩიშვილი
4. გალაკტიონ ტაბიძე - ლექსები