შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-20 - 1925 წელი


„თოვლი“. თოვლი.
არტემ გაბუნია. 44.
მესხიშვილის ხსოვნასთან... მესხიშვილის სურათი.

ხელოვნების სასახლის გარშემო
1. „ჩვენ ყანწელებმა ავიღეთ“.
2. უორდროპისა და ნიკ. II ოთახები.
3. პაოლო იაშვილი.
Самое главное показать сейчас-же.

*
ერთი სოვდაგარი მიდის. ხედავს ურემში გაბმულს კამეჩსა და გლეხს:
- რა დამართნიაო?
- ეს ასე არ დარჩებაო.
იმ გლეხმა შეირთო თავისი თავადის ცოლი, „კნიაზი“ გახდა. სოვდაგარმა ნახა:
- არაფერია, ეს ასე [არ იქნებაო] არ დარჩებაო..
ხალხს სურს აირჩიოს ხელმწიფე - მტრედი ვისაც მხარზე დააჯდებაო. დააჯდა „კნიაზს“, გახდა ხელმწიფე.
- ეს ასე არ [იქნებაო] დარჩებაო.
მოკვდა ეს ხელმწიფე. მივიდა ნახა საფლავი. ქვაზე სწერია:
- ეს ასე არ დარჩებაო.
გავიდა ხანი. კიდევ ნახა სოვდაგარმა სასაფლაო.
- საფლავი სადღაა? ნიაღვარი მოსულა და ყველაფერი თან წაუღიაო.

*
Как будто я в Москве проснулся.
ფედია

*
1) [ჟანგო ჟოჟობერიძე].
120 р.

ჟურნალის ამ ნომრის გამოცემა გამოიწვია უეცარმა თოვლმა, რომლითაც გადათეთრებული იყო ტფილისი ხუთ დეკემბერს. იმ დღეს ვავა ბებუთიშვილი ხატავდა ჩემს პორტრეტს. 1/4 საათის შემდეგ შევიარე კოტე ქავთარაძესთან, მუზეუმში. გამოსვლისას შემხვდა პოეტი - ჩვენი ქართველი პოეტი და ექსპრომტი მომაწოდა: В снежн... утро...

„თემი“. 1911 წ. №№43-47.

В снежное утро 5/XII-25
Как будто я в Москве проснулся,
Как будто видел сон,
И вдруг явился он - Галактион.

Федя

რიცხვი ცხრა
[ცხრა ანბანიდან ქა...]
ცხრა-მთა, ცხრა წყარო, და ცხრა ყვავილი,
ცხრა ქართულია - და გავს დიონისს.
ცხრა ანბანია ხმა: რუსთაველი.
ცხრა ანბანია: გალაკტიონი-ც.

სიკვდილს გადავრჩი [მაინც][ზუსტად] არა ცხრაჯერა.
ცხრაასჯერ მასაც შევებრძოლები.
დღემდე ვერავინ ვერ დამაჯერა,
რომ მე მჯობნიან ჩემი ტოლები.

სხვებს ვთხოვ:

*
აღმოსავლეთით, საქართველო, რომი, სპარსეთი.

გივიკი ავად არის
გივიკი ავად არის -
        ჩვენი პატარა გივი -
აქვს მოლოდინი ქარის -
        და პროჟეკტორის სხივი -

ფოთლის ყვითელი ღერო
        ამბობს - ღამეა ცივი!
ვნახე: ნიშანი ზერო -
        ზერო.. ეს არის გივი.

იყო ნამების მძივი.
        აბასთუმანი. ჩაქვი.
მქუხარ რიონთან ტივი,
        თეთრი.. პატარა თაგვი.

*
„ისეთ სიტყვას ვეტყვით [და], რომ ხმას გააქრობს და 4 თვეს ხმას არ ამოიღებს“.
ბოდლერი

*
1925. XII. 3.
გავიღვიძე... თოვლი...
და ქვეყანა თეთრი...
მაშინ მომაგონდა
[სიტყვა] ლექსი შენი მკვეთრი.

ლ. ძ.

Когда ты умрешь
В тихое, зимнее утро,
При трепете нежной зари,
Я, к тебе, Галактион, приду,
И на гроб из камелий венок положу.

Ф. Печалин

*
სურამის ქუჩა №5. სერგო ხაჩატუროვი.
240 р. 32 стр.
16 стр; 120 + 50 = 170 р.; 1 р.

*
1. საჭიროა გადაითარგმნოს ვაგნერის „Искусство и Ревოლიუცია“ და გაუკეთდეს შენიშვნები ისე, როგორიცაა ლენინის შენიშვნები გეგელის წიგნზე.
2. ტომებისათვის: სათაურები ყველა გაზეთებისა და ჟურნალების - სადაც მითანამშრომლებია.
3. საჭიროა რაიმე თარგმანი ბალმონტიდან - სურათისთვის ჩემი და მისი.
4. აკაკის სურათი „აკაკის ლანდთან“.

1905-1910.  1910-1915. 1915...

ილია ჭავჭავაძის წიგნი
1. სურათი - დახატ. გაბაშვილის მიერ. წინ პაპიროსის ქაღალდი აქვს.
2. გამომცემლის წინასიტყვაობა.
3. სურათი: წიწამური.
4. სურათი ილ. ჭავჭავაძისა.
5. ფაქსიმილე.
6. მთაწმინდა.
3 წიგნი.
 
ლირსა - 10. გვიტია - 10. 70 родств.

*
ჟურნალი 7 [დეკემბერს].
ყდა უსათუოდ ირაკლი გამრეკელის.
სამწუხარო.
რას გრძნობდა, რას გრძნობს და რას იგრძნობს საზოგადოება.
 
*
ყოფ. სასახლის, კომინტერნის ქუჩა №4. მე-5 უბნის ფინინსპექტორი.

თბილისის ყველა კიოსკებისაა.
 
*
9/XII-25 г.
25 год пусть закончатся 25-ю твоих том. Сегодня мы вдвоем и в  мыслях 25.
Пусть обет в этом истрепанном ресторане будет залогом [два] собрания двадцати пяти. Луч светлый, звуки рояля, бай-бай-бай, будет.
 
*
1925 წლის.
შანშიაშვილი სანდრო. მღვიმელი შიო.

Иметь талант - одно, показать этот талант другое.

გურიის მთებს.
სასახლე.
Лига. Соха.

*
დავალებებს აასრულებენ:
1. ვ. გორგაძე. 2. პანი. 3. დ. ახვლედიანი. 4. ლიდია. 5. პოლუმორდვინოვი.

კაცი, რომელიც აგებდა, მან უცებ კარტები შეშალა, სხვა მომგებების გულგასახეთქად.

ვ. რუხაძე. 1914. 1916.

ერთი სიტყვაა რევოლიუცია. 10 ანბანი.
გლეხების ლირიკა.

1. „კომუნისტი“. 2. „მუშა“. 3. „სოფლის მუშა“. 4. „Заря Востока“. 5. „Раб. Правда“.
რეცენზიები ყველგან.
300 р.  Еосидор.
„აჩოქი“. [2.000 р.] 1.500 р.
1. პლანი. გეგმა.

რატომ სცემთ გრ. რობაქიძეს.
1 ტომ. ვაშ.; კორნელი.
პროფ. კორნ. კეკელიძეს.

Идиотство, пели на иностранном языке. Кретинизм. Голоса нет.
მიჰქარა არ <...>.

*
1. აკაკის კრებული. 2. დროება - გ. ნ. 3. თეატრი - ვ. აბაშიძე. 4. ივერია. 5. იმედი. 6. კვალი. 7. „კრებული“. 8. მნათობი. 9. მოამბე. 10. მოგზაური. 11. მწყემსი. 12. ნობათი. 13. საქ. მოამბე. 14. ქართული ბიბლიოთეკა. 15. ცისკარი. 16. ცნობის ფურცელი. 17. „ჯეჯილი“.

ჩვენი პატარა კ. ოკუჯავა.
ვ. იოსელიანი, პ. კაკაბაძე, გ. ტაბიძე.

ახალი ბებუთოვის ქ. №2. ავტორ. წერილისა.

*
I. გალაკტიონი. II. Печалин. III. Арт. Будкевич.
Трио (из квартета).
<Калосбачку пел.>.
Письмо м. т.
Печалин.

*
[17  იანვარი.]
1. [მიღებულია.]
2. [გესმის, რიონი გრგვინავს,]
გახსოვს, რიონი ქუხდა,
გა...

*
Пчельников.
ფოტოგრ. მაჩაიძე. ალექსანდროვის ქ. 42. გრიგოლ მესხი.
Георгий Дмитриевич  - ჩოდრიშვილის კლუბში.
6-42. გოსიზდატი საქ.