შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-579-3 - 1923-1924 წლები


გალაკტიონ ტაბიძის ჟურნალი
გამოდის გალაკტიონ ტაბიძის ჟურნალის მეათე (10) ნომერი. ჟურნალი იქნება [გაცილებით უფრო] დიდი ფორმატისა [ვინემ გამოდიოდა] და [მდიდრულად] დასურათებული; [ფოტოტიპიებითა და ლიტოგრაფიული] [მკითხველი საზოგადოების ჟურნალისადმი განსაკუთრებული] [ჟურნალი იქნება 126 გვერდი] და ეღირება მხოლოდ 500.000 მანეთი. მკითხველებში გამოწვეული განსაკუთრებული ინტერესის გამო ჟურნალის ეს № გამოვა 10.000 ეკზემპლიარად. №№ 1‚ 2‚ 3‚ 4‚ 5‚ 7‚ 8‚ 9 - ყველა გაყიდულია. რედაქციაში დარჩენილია [მხოლოდ 10] რამდენიმე ცალი მხოლოდ მე-9 ნომრისა.