შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-630-5 - 1922 წელი


ბიბლიოგრაფია. ბარიკადი №4.

[როგორც აღნიშნული გვქონდა] მწერალთა კავშირმა „ქიმერიონში“ მოი­ჯა­რად­რედ [მისცა მისი] დააყენა დიდი ხვეწნის შემდეგ ტიც. ტაბიძე. ეხლა იგი სცემს გა­ზეთ „ბარიკადს“.
ქიმერიონის [მსუქანი] ჩასუქებული პოვარი სცემს გაზეთ ბარიკადს, თუმ­ცა ამ გა­ზეთს აწერია, რომ იგი ცისფერყანწელების კვირეული (?) გაზეთია, მაგ­რამ იქიდან მარ­ტო ტიც[იან] ტაბიძის ბრიყვი ფიზიონომია გვაბეზრებს თავს. ტიც. ტაბიძე თა­ვის გაზეთის ნომერში იხსენიება 35-ჯერ, რობაქიძე 2-ჯერ, [იაშ­ვილი 2-ჯერ, გა­თა­ვი­სუფლებული, როგორც სჩანს]. დანარჩენები ზოგი ში­გა-დაშიგ, ზოგი სულ არა. რე­დაკტორი მხოლოდ თავისთავს სცემს დიდს პა­ტივს! [აყვლიპინებს ეს ვაჟბატონი თა­ვის თვალებს თავის გაზეთიდან]. იგი ენა­დაბმით რაღაცას ლუღლუღებს, ვიღაცას ემუქ­რება. ნეტავი ვინ სურს და­ა­შინოს? ეს წვრილი პროვოკატორი და წვრილი სპე­კუ­ლიანტი "ხმას უწ­ვრი­ლებს" იქაც, სადაც გაიძვერობა და ლაქიობაა საჭირო, ხან ხერ­ხემალმაგარ პრო­ლეტარიატზე ლაპარაკობს - მაგრამ იმწამშივე [ამჩნევ სი­ყალ­ბეს, ხან] თა­ვის "ქიმერიონზე" ჩამოაგდებს ლაპარაკს: შეხედეთ, სულ ცოტა ხნის გან­მავ­ლობაში ოცი მილიონი წმინდა შემოსავალი მომეცაო. მთელ გაზეთს აჭ­რე­ლებს განსაკუთრებით კაфე "ქიმერიონის" [ამბავებით] უწყებებით (რო­გორც აღ­ნიშნული გვქონდა, მწერალთა კავშირმა ვერ გაუძლო მის ღრეჯას, რომ იგი იქ მოი­ჯარადრეთ დაეყენებიათ). შემდეგ, [იქ მოყვანილია ლექსი მიწი­შვი­ლის ძაღლის გარ­დაცვალების შესახებ, და] რა თქმა უნდა, საქართველოც ფი­ლისტერებითაა სავ­სე [და სხვა ასეთები]. არის დაყენებული ტყუილების კო­რიანტელი. რა დაუშავა მას ქართულმა მწერლობამ? [რამ გააბრაზა ასე ეს] რა­შია საქმე? ვინ მოუწამლა სარწ­მუნოება ამ კომბოსტოსავით ჯერ კიდევ ნორჩ ყმაწვილს? მოგეხსენებათ [ლი­ტე­რატურის] ხელოვნების ისტორიიდან, თუ [საზოგადოთ] როგორი [ბოროტი და და­უნდობელნი] შურიანები არიან სა­ზო­გადოდ უნიჭო ადამიანები. [გაიხსენეთ მო­ლიე­რი, რომელიც] უხმო მომ­ღე­რა­ლი, [რომელიც] დიდის სიამოვნებით უწვეთებს შხამს მეორეს, [უფრო] დიდს და სახელოვანს,  ყველაზე უფრო მომაკვდინებელი შხა­მი კი დაფნის ფოთ­ლებიდან იწურება. [უნიჭო ადამიანს არ აქვს ძილი და მოს­ვე­ნე­ბა]. გა­რეგ­ნობით უნიჭო ადამიანს [საზოგადოთ ასეთია:] იმ წამშივე იცნობ: თვა­ლე­ბი აემღვრევა, როდესაც სხვაზე კარგის ლაპარაკს დაიწყებენ. დაკარგული აქვს ძი­ლი.